ÚVODNÁ STRÁNKA   Kontakty   Cenník   Podmienky   Ako nakupovať?   Registrujte sa   Napíšte nám!
  Košík
(zatiaľ prázdny)

 
  Katalóg  
  OBLEČENIE
  OBUV
  STRELIVO
  ZBRANE
  KRÁTKE ZBRANE
  TREZORY
  NOŽE
  OPTIKA
  HODINKY
  LAMPY
  DOPLNKY
  DARČEKOVÉ PREDMETY
  ZNEHODNOTENÉ ZBRANE
  Prihlásenie  
Login:
Heslo:

Zabudli ste heslo?
  Vyhľadávanie  
    
Rozšírené vyhľadávanie
  Novinky  


Ak sa chcete ako prvý dozvedieť o novinkách, akciách a zľavách, zaraďte svoj e-mail do mailingu::

  Anketa  
  Ako ste spokojný s ponukou nášho obchodu?
Veľmi
Priemerne
Nie som

Obchodné podmienky

Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@artemis.sk. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky Predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkovi sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadediam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinenné poštou, resp. kuriérskou službou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinenné nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinenné poštou, resp. kuriérskou službou.
 • Výber tovaru zákazníkom - ak po prevzatí zásielky zistí, že tovar už má, alebo nezodpovedá jeho predstavám, potom takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovarov. Dokladom o predaji je pokladničný doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke, a ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list.
K cene tovaru je pripočítané poštovné.

Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorázovo a to znamená, že ak niektorý z objednaného tovaru nemáme, pošleme len ostatný objednaný tovar, ktorý máme a k chýbajúcim sa už nevraciame - len v prípade, že nám neskôr pošlete ďaľšiu objednávku na tento tovar, alebo ak sa dohodneme inak.

Termín dodania

Dodacia lehota je najneskôr do 5-8 dní po obdržaní objednávky. Tento termín je hraničný, zvyčajne vám tovar príde do 3 pracovných dní. V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste ho potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne. V prípade špecifických požiadaviek na tovar, ktoré nemáme v ponuke a budeme vám schopní ich zabezpečiť, sa termín dodania predlžuje z toho dôvodu, že väčšinou ide o tovar, ktorý nám dodávajú zo zahraničia, a preto sa aj dodacia doba predlžuje. O zmene dodacej doby vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...) Ak si objednáte tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky)

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérskymi službami na dobierku. Ku každej objednávke prikladáme pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, so vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

Poštovné

Poštovné pre každú vybavenú objednávku účtujeme 6,- €. Balné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke zo zahraničia vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

Zrušenie objednávky

Vážený zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informáciách nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín. Podmienky zrušenia objednávky Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na info@artemis.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám zašleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáve, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Záručná doba

Na predaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručrniu Slovenskej pošte.
Reklamácia sa vzťahuje len na:
- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania
Reklamácia sa nevzťahuje na:
- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania, neodbornou manipuláciou

Postup pri reklamácií

Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 • Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a pokladničný doklad, ktorý slúži ako dodací a záručný list.
 • Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru
 • V prípade, ak neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvo e-mailu, alebo telefonicky.
 • V prípade ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymieňame za iný, ktorý si vyberiete.
 • Poštovné a iné poplatky nevraciame.
 • Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Opravnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu  artemis.sk  je spoločnosť ARTEMIS-Krnáč Oto , Pivničná č. 2, Svätý Peter, IČO: 30118301. Prevádzkovateľ prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z.z, v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
 
Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.
 
V našom elektronickom systéme spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na realizovanie nákupu, platby a doručenia tovaru. Konkrétne vyžadujeme od  Vás nasledovné informácie:
 • meno a priezvisko, 
 • presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
Ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: 
 • obchodný názov, 
 • IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)
Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri a sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Pri nákupe nie je povinná registrácia. Registrácia ale urýchli Váš ďalší nákup. Ak si želáte zmazať vašu registráciu. požiadajte nás o to e-mailom.
V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). 
 
Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).
Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť.
 
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. 

Formát pre tlač Formát pre tlač

 
 
Artemis - poľovnícke potreby, Jókaiho č.21, 945 01 Komárno, Tel: ++421-(0)35-771 3239, E-mail: info@artemis.sk,  Copyright © 2009 Artemis